"Van Tonder / O'Tonder"

Family Crests

Familie Wapens

 

Daar bestaan vele kommersiële weergawes van die familie wapen. Meeste is nie korrek nie.

Hieonder, die varskillende wapens en 'n kort beskrywing.

There are many commercial versions of the family crest. Most are not correct.

Hereunder, the different family crests and a short description.

 ‘n Voorbeeld van ‘n kommersiële weergawe met vele heraldiese foute.

An example of a commercial version with several heraldic mistakes.


Die dorpswapen van Tønder in Denemarke waar die “van Tonders” vandaan kom.

The town emblem of Tønder in Denmark where the “van Tonders” originated.


Die oorspronklike familiewapen met beeste, sterre, roos en uurglas. Die oorsprong dateer circa 1710.

The original family crest with cattle, stars, a rose and an hour glass. The original is dated circa 1710.


Die Natalse wapen vertoon die beeste, herinnering van Tafelberg, die meulsteen van die meulenaar en die uurglas.

The Natal crest shows the cattle, memory of Table Mountain, a mill stone of the miller and the hour glass.


In die jaar 2000 het ‘n familie geëmigreer na Ierland. Die nuwe embleem toon die oorspronklike Tønder wapen, Tafelberg en die meulsteen, beeste, die Ierse harp en ‘n uurglas.

In the year 2000, a family emigrated to Ireland. The new emblem depicts the original Tønder emblem, Table Mountain and a mill stone, cattle, the Irish harp and the hour glass.

Terug na die hoof blad - Back to the main page.

Most recent edit:03 July 2019 by Andries van Tonder